KAZ | RUS

Дәстүрлі каталогтар мен картотекалар

Дәстүрлі карточкалы каталогтар мен картотекалардың көлемі 1,5 млн карточканы құрайды.

  • Кітап қорының жүйелі каталогы

  • Алфавиттік – оқырмандар каталогы

  • Диссертациялардың авторефераттар каталогы – 34,0 мың карточка

  • Мақалалардың жүйелі картотекасы

  • Өлкетану құжаттарының жүйелі каталогы

  • Анықтамалық және библиографиялық басылымдардың жиынтық каталогы;

  • Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК – сы шығарған библиографиялық құралдардың картотекасы;

  • Дәйексөздер картотекасы.

  • Орал қаласындағы  кітапханалардың жаздырып алдыратын жүйелі мерзімді баспасөздің жинақ картотекасы.