Обложка
 
Молдағалиев Жұбан.
Нұрлы жол
 [Текст].- Алматы, 1951ж.- 78 б
Ключевые слова:
 

Оглавление 
  МАЗМУНЫ
  Беті
  Өлендер
 
Уақыт біздікі
3
 
Жол туралы аныз
5
 
Сайлау салтанаты
10
 
Ленинизм нуры
12
 
Біз — Сталин жастарымыз
13
 
Жол бермейміз
17
 
Москвалық достарыма
20
 
Орталық Партия Комитет! үйі
22
 
Ленин Мавзолейінде
23
 
Қырман басында
25
 
Парторг менің жолдасым
27
 
Туған аулым
28
 
Шахтер әзілі
30
 
Комсомол кепілдемесі
31
 
Оның үні
32
  Позма
 
Нурлы жол
37

 

 . 
начало     содержание     печать     увеличить     уменьшить     конец  
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница
Предыдущая страница предыдущая    С.   следующая Следующая страница


© 2012 ЗК ОНУБ им. Ж. Молдагалиева (электронная версия).
Создана с помощью программы BookScan.