KAZ | RUS

Новые книги

Новые книги

Шайдаров М. ,Ахметов М. Анықтамалық сөздік (латынша-орысша-қазақша). Словарь-справочник (латинско-русско-казахский).Шайдаров М.,Ахметов М.-Астана:2015.-479 бет. Анықтамалық сөздікте латын тілінің алфавиті, фонетикасы, дауыссыз дыбыстардың айтылуы, кейбір дифтонгілердің оқылуы, латын тілінің грамматикалық құрылымы туралы қысқаша мәлімет берілген. Анықтамалық сөздікке латын тіліндегі 10000-ға жуық сөз бен сөз тіркестері енгізілген.