KAZ | RUS

Новые книги

Новые книги

Пірәлі Г. Кітапхана: Жазушы мұражайындағы кітаптар әлемі [Мәтін] / Алматы: «Дәстүр», 2016 .- 384 бет. Қазақтың ұлы жазушысы М.Әуезовтің кітапханасы қазақ әдебиеттану ғылымы мен библиографиясында, кітаптану ісінде тұңғыш рет жүйеленіп,зерттеліп, бір ізге түсіріліп, белгілер анықталып, бүкіл басылымдар тізімінің библиографиялық сипаттамасы жасалынды. Кітапта суреткердің оқыған кітаптарының жақтауларына жазған ойлары, сөздері, өзге де символдық белгілері сипатталады. Бұрын жарияланбаған көптеген әдеби, ғылыми, тарихи мәліметтер оқырман қауымының қызығушылығын арттырады. Кітап жалпы оқырман қауымға арналған.