KAZ | RUS

Новые книги

Новые книги

Кәрібаев Б.Қазақ хандығының күшеюі(XVғ. соңғы   - XVIғ. Алғашқы ширектері)[Мәтін]Монография/Алматы: «Сардар», 2016.-176 бет. Монографияда XV ғасырдың  соңғы және XVI ғасырдың  алғашқы ширектері аралығында Қазақ хандығының Мауреннахр билеушілерімен Түркістан аймағы үшін жүргізген күрестерінің себептері ,күрестің барысы мен кезеңдері және қорытындылары жазба дерек мәліметтері, археологиялық материалдар негізінде қарастырылды. Монография қоғамтанушыларға, тарихшыларға, жоғары оқу  орындары студенттеріне, магистрлеріне, докторанттарға және қазақ елінің тарихына қызығушылықпен қарайтын қалың оқырмандарға арналған.