KAZ | RUS

Новые книги

Новые книги

Ойсылбай, А.Ахмет Байтұрсынұлының "Әдебиет танытқышындағы" сөз өнері мен поэтика мәселелері [Мәтін]: Монография / Айсұлу Ойсылбай; Жауапты ред. Дәурен Бақдәулетұлы Мұхамадиев.- Алматы: Қаратау КБ; Дәстүр, 2016.- 288 б. Кітапта А. Байтұрсынұлының Әдебиет танытқышы қазақ тіліндегі тұңғыш әдебиет теориясы ретінде әлімдік әдебиеттану контексінде тәуелсіздік кезең тұрғысынан жаңаша қарастырылды.