KAZ | RUS

Новые книги

Новые книги

Абасилов, А. Әлеуметтік лингвистика [Мәтін]: Оқу құралы / Аман Абасилов.- Алматы: Palitra Press, 2016.- 250 б. Сөздікте тіл білімінің жаңа бір саласы әлеуметтік лингвистиканың өзекті мәселелеріне, өзіндік ұғым, түсініктері мен негізгі терминдеріне түсінік беріледі. Мұнда сондай-ақ тіл ғылымы туралы, тілдің табиғаты, даму заңдары, салалары, әлем тілдері туралы қысқаша мәліметтер беріледі.