Құжаттардың жиынтық электронды каталогы

Сандық каталог:
Кітап қорына арналған мәліметтер қоры библиографиялық сипаттамалардан, рефераттардан, дискілерден, нота музыкасынан және аудиовизуалды басылымдардан тұрады.
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша электрондық каталогтағы жазбалар көлемі 85,8 мың библиографиялық сипаттаманы құрады.

Мерзімді басылымдарға арналған мәліметтер базасы газет-журнал мақалаларының библиографиялық сипаттамасынан тұрады.
2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жазбалар көлемі 158 мың библиографиялық сипаттаманы құрады.
Мерзімді басылымдардың электрондық каталогы келесі мәліметтер базасынан тұрады:

– «Қазақстаника»;
– «Батыс Қазақстан облысы»;
– «Мемлекет және құқық»;
– «Кітапхана ісіндегі жаңалық»;
– «Ресей».