Ж. Молдағалиев  атындағы Батыс Қазақстан облыстық

әмбебап ғылыми кітапханасы

 

 

«Biblioкеруен»

Жобасы

 

 Құрастырушы : Бозова А. Б.

                                        

 

 

Орал қаласы

 

«Biblioкеруен» жобасы

 Жобаның өзектілігі:

Ұлттык өнер дегеніміз – кай заманда да ұлтпен 6ipre жасасып, дамып отыратын күрделі процесс. Оған кай кезде де зерттеу жұмысын, талдауларды жүргізіп отыру кажет. Сонда ғана бізге беймәлім болған жайттар жаңаша кырынан ашылмак. Тұтастай алғанда, ұлттык өнер дегеніміз мынадай элементтерден тұрады: ән өнері; күй өнері; бейнелеу өнері; сәндік колданбалы өнер; театр енері; кино онері және т.б.  Міне, осы өнерімізді дәріптеу максатында biblioкеруен жобасын алып отырмыз. Барлық ұлттык өнерімізді колжетімді етіп, мекемелердін кызметкерлеріне акпарат беру аркылы корымызды насихаттау болып табылады.

Жобаның максаты: Ж. Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Bibliокеруен» жобасы аркылы өнерге катысты, әр турлі салалар бойынша және сұраныстарды канататтандыру максатында кітап керуенін мекемелерге қолжетімді етіп аралау аркылы окырмандарды оқуға шакыру, өнер жөніндегі әдебиеттермен акпараттандыру, кала тұрғындарының бос уакыттарын тиімді ұйымдастыру, олардың кітапка және оқуға детен кызығушылықтарын жетілдіру болып отыр.

Міндеттері:

 – Бұл жоба аркылы өнердің барлык салалары бойынша әдебиеттерді                   қолжетімді ету;

– Облыстық кітапханамыздың корының каншалықты бай екенін        акпараттык сағаттар, bibliofresh, арнайы жеке акпарат беру аркылы насихаттау;

– Облысымыздағы өнер адамдарына  арналған шаралар ұйымдастыру;

– Өнерді дәріптеу максатында әр түрлі көрмелер ұйымдастыру;

– Өнер туралы әдебиеттер бөлімінің «Өнер өлкесінде» мәліметтер      қорын жасақтау, толықтыру;

– Саябақтарда жазғы демалыстарда « ЬiЬliо керуен» ұйымдастыру

– Сұраныс бойынша кажетті ақпараттарды электрондық пошта аркылы жеткізу.

Жобаны іске асырудың негізгі кезендері:

1 кезең. Осы жобаның дайындық жұмыстарын ұйымдастыру:

– Жобаның мақсаты мен міндетін анықтау;

«Biblioкеруен» жобасы аркылы барлық мәдени мекемелермен келісімге келу;

– Жұмыстың жоспарын кұрастыру;

2 кезең. Жобаны тарату:

3 кезең. Аткарылған жұмыстың корытындысын жүрг1зу, есеп беру.

– Әр шарадан кейін сайтқа акпарат беру;

– Өнер туралы әдебиеттер мәліметтер базасын толықтырып отыру;

 

Жобаға катысушылар: әр жылға әртүрлі  жоспарлау:

 

– 2019 жылы мәдени мекемелер: F. Құрманғалиев атындағы облыстық филармония, X. Бөкеева атындағы қазақ драма театры, Облыстық халык шығармашылық орталығы, Облыстық жастар шығармашылық орталығы, А. Островский атындағы орыс драма театры ;

– 2020 жылы музыкалық оқу орындары, музыкалық факультеттер, музыкалық мектептер;

Күтілетін нәтиже:  

Ж. Молдағалиев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың басқа мекемелермен бірлесіп атқаратын жұмысын жетілдіру;

– жаңа оқырмандар тіркеу;

– кітапханамыздың бай қорын насихаттау;

  1. Құжаттык — құрылымдық аспектісі:

Ережесі және Жұмыс жоспары;

  1. Құрманғалиев атындағы облыстық филармония, X. Бөкеева атындағы қазақ драма театры келісімі;

Жұмыс барысы

– X. Бөкеева атындағы драма театрының директеры Қ,. Амандықовпен келісім жасалды.

– F. Құрманғалиев атындағы облыстық филармонияның директорының орынбасары  A.F. Рахметовпен келісім жасалды.

– Орындалу кезендері:

YII. Ұйымдacтыpyшылық – әдістемелік:

– X. Бөкеева атындағы драма театрына театр, актерлік өнер, сахналық қойылымдар туралы кітаптар және акпарат әзірлеу.

– F. Кұрманғалиев атындағы облыстық филармониясының кызметкерлеріне эншілік өнер (Жалпы әншілік өнердің жанрларына катысты әдебиеттер) туралы әдебиеттермен камтамасыз ету, акпарат жүргізу.

YI1I. Өткізілетін жұмыстар:

– Жарнама акпаратын тарату;

  1. Корытындысы:

Жіберілген қателіктер мен сәтсіздіктерді анықтау;

Жеткен жетістіктер мен пайдасы;

Ұсыныстарды талдау;

Жабылу салтанаты