• Кітап қорының жүйелі каталогы
  • Алфавиттік каталогы
  • Диссертациялардың авторефераттар каталогы
  • Мақалалардың жүйелі картотекасы
  • Өлкетану құжаттарының жүйелі каталогы
  • Анықтамалық және библиографиялық басылымдардың жиынтық каталогы;
  • Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК – сы шығарған библиографиялық құралдардың картотекасы;
  • Дәйексөздер картотекасы.
  • Орал қаласындағы  кітапханалардың жаздырып алдыратын жүйелі мерзімді баспасөздің жинақ картотекасы.