Tankar om Sveriges forsvarsanstalter, foredragna uti ridderskapets och adelns plenum / C. H. Anckarsvard. – Stockholm : Hos zacharias haeggstrom, 1828. – Текст на швед. языке. – 5 р.

Bulletiner under kriget imellan Sverige, Ryssland och Danmark åren 1808 och 1809. – Stockholm : Tryckt hos Directeuren oct Kongl. Falt-Boktryckareta, 1812. – Текст на швед. языке. – Б. ц.

Larobok i engelska spraken : for nyborjare / K Brekke . – Lund : C. W. K. Gleerups forlag, б.г. – 204 с. – Текст на швед. языке. – Б. ц
Содержание
Geografiskt lexicon ower Skandinavien eller de forenade Rikena. – [S. l.] : Tryckt hos N. M. Lindh, 1818. – 1093 с. – Текст на швед. языке. – Пер. изд. : Географическая лексика Скандинавии или Соединенного Королевства. – 10 р.

Ingenior Lexikon. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delen, 1805. – 602 с. – Текст на швед. языке. – 6 р. 75 к.

Jacob P. C.
La Marquise de Chatillard / P. C. Jacob. – Brucelles : [s. n.], 1859. Т. 2. – 309 p. – Текст на фран. языке. – Пер. изд. : Маркиза де Шатийяр / П. С. Джейкоб. – 3 р.50 к.
Содержание
Kellgrens, Joh Henr. C.
Samlade skrifter / J. H. Kellgrens. – Stockholm : Tryckt hos Johan Pehr Lindh, 1800 – T. 1. – 287 с. – Текст на швед. языке. – 5 р
Содержание
Lefren, J. P.
Forelasningar i krigsvetenskapen : vid kongl ingenior corpsen / J. P. Lefren. – Stockholm : Tryckte hos Carl Deleen, 1817. – 314 с. – 4 р. – Текст на швед. языке.
Содержание

Leopolds, Carl Gustaf.
Samlade skrifter : andra bandet. Т. 3 / C. G. Leopolds. – Stockholm : Tryckt hos Carl Deleen jch J. G. Forsgren, 1801. – 428 с. – Текст на швед. языке. – 12 р.
Содержание

Leopolds, Carl Gustaf.
Samlade skrifter / C. G. Leopolds. – Stockholm : Tryckt hos Carl Deleen jch J. G. Forsgren, 1800
Т. 2. – 339 с. – Текст на швед. языке. – 10 р
Содержание

Rysska gunstlingar : rysska hofuets och cabinettets historia under adertonde seclet. – Stockholm : Hos zacharias haeggstrom, 1821. – 552 с. – Текст на швед. языке. – 6 р.
Содержание

Rysska gunstlingar : rysska hofuets och cabinettets historia under adertonde seclet. – Stockholm : Hos zacharias haeggstrom, 1821. – 552 с. – Текст на швед. языке. – 6 р.

Svenska krigsmanna sallskapets handlingar for ar 1797. – Stockholm : Tryckt hos Carl Delen, 1798. – 199 с. – Текст на швед. языке. – 5 р.
Содержание