Қыпшақтану

Сабыр, Мұрат. Қыпшақтану/ М. Сабыр ; пікір жазғандар: С. Р. Боранбаев [и др.]. – Алматы : Liber, 2021. – 256 б.
Қазақ халқының этниқалық, тарихи және мәдени қалыптасуына негіз болған қыпшақтық өркениетті таныстыра отырып, көне қыпшақ тілі мен қазіргі қыпшақ тілдерінің сабақтастығы толық дәлелденген. Кітапта түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің орны, қазіргі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктері көрсетілген. Байырғы қыпшақтардың шаруашылығы мен мәдениеті, дүниетанымы, әскери өнері, сыртқы саяси қарым-қатынастары туралы мол мағлұмат берілген. Бүгінгі кыпшақ тілдерінің әдеби тіл болып қылыптасуы, мемлекеттік мәртебесі, саяси-әлеуметтік жағдайы сарапталған. Ктіап жалпы ғылыми көпшілікке арналған.