Әкімбеков, С. Дала тарихы

Әкімбеков, С. Дала тарихы : Еуразия тарихындағы Шыңғысхан мемлекетінің феномені / С. Әкімбеков ; орыс тілінен қазақ тіліне ауд. З. Жұманова. – Алматы : Институт Азиатских исследований, 2021. – 668 б.
Кітап Еуразия тарихына арналған, ол өз тарихындағы маңызды сәттерді талдау арқылы қарастырылады. Автордың көзқарасы бойынша, біздің дәуірімізге дейінгі III ғасырдағы Қытайдағы реформалар осындай сәттер ішінде болды, олар бірегей Қытай мемлекеттілігін құрып қана қоймай, Дала шекарасындағы көшпенді империялардың пайда болуына тікелей себепші болды.