Абай феномені.

Ибраев, Ш. Абай феномені. Ғылыми зерттеу / Ш. Ибраев ; бас ред. Е. Сыдықов ; Абай академиясы ғылыми-зерттеу институтының жобасы. – Нұр-Сұлтан : “Алашорда” Қоғамдық қоры, 2021. – 240 б.
Зерттеудің әлеуметтік, философиялық, антропологиялық және психологиялық аспектілері көркемдіқ-эстетикалық ұстанымдарымен өрелесуі- Абай поэзиясының көп қабатты сипатын, мәнін, құрылымдық жүйесін анықтауға мүмкіндік беретін жаңа әдістемелік тұғырнама ретінде қарастырылады.