Алпамыс батыр

Алпамыс батыр : эпостың баяны / балаларға лайықтап әңгімелеген А. С. Сейдімбек ; суретшілер: Ж. Нұрбекұлы, А. Әбелдинов. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 180 б.
Халық ауыз әдебиетін телегей-теңіз мол мұра десек, сол теңізді құрайтын аса ауқымды арнаның бірі – эпикалық жырлар. Ал солардың ішіндегі ең бір келісті де көрнектісі “Алпамыс батыр жыры екені даусыз.