Архив Қасым Қарқаралы

Азбанбаев, М. А. Архив Қасым Қарқаралы / М. А. Азбанбаев. – Нұр-Сұлтан : Регис-СТ Полиграф, 2021. – 280 б.
Ақын Аманжолов Қасым Рахымжанұлының өмірі мен өнері жайлы Алматы, Қарағанды, Орал, Семей архивтеріндегі құжаттар бойынша жазылған зерттеу. Бұл зерттеу еңбегінде автор Қасым ақын өмірінің Қарқаралы, Семей, Орал кезеңдерін жиырмасыншы ғасырдың басындағы Қазақстан мен Россия елдеріндегі тарихи оқиғалар мен Алаш ққайраткерлері Ж. Төленов, Ә. З. Сәтбаев, М. Әуезов, М. Тұрғанбаев, С. Садуақасов, Ы. Мұстамбаев, С. Зимановтарға қатысты архивтік тың деректерді пайдалана отырып баян еткен. Автордың өзі заңгер, халық соты болған соң және де ғылыми зерттеудің архив құжаттары негізінде жүргізілу себебінен қолжазба деректі детектив жанрының жаңа өлкесіне қарай жол ашуды көздеген.