Дәуіт атайдың ертегілері

Беркімбаева, Ә. Дәуіт атайдың ертегілері: аңыз-әңгімелер/ Ә. Беркімбаева; суретін салған Д. Буташева ; ауд. Г. Ақжолова. – Нұр-Сұлтан : Фолиант, 2021. – 88 б.
Бұл оқиға Жоңғар Алатауының етегінде, Бүйен өзені ағып жататын кішкентай бір ауылда болған еді. Ел басына қиын заман туған кез. Соғыстан қайтқан ер адамдар саусақпен санарлықтай еді, сөйтіп, бар ауыртпалық әйелдер мен балаларға түсті.