account_circle
Автор книги / Кітап авторы: Досмұхамедұлы Халел
code
Год издания / Шыққан жылы: 2019
account_balance
Издательство / Баспасы: Алматы: Қазақ тілі
library_books
Количество страниц / Беттер саны: 320 б

Досмұхамедұлы,Х. Адамның тән тірлігі

Досмұхамедұлы,Х. Адамның тән тірлігі [Мәтін] : оқу құралы / Х.   Досмұхамедұлы. – Алматы : Қазақ тілі, 2019. – 320 б. – (Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы). – Қазақстанның білім кеңес қабылдаған пән сөздері б. 308-318.

Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш қозғалысының көсемі, профессор Х. Досмұхамедұлының (1883-1939) ” Адамның тән тірлігі” атты оқулығы ХХ ғасырдың басында араб қарпімен жарық көрген ғылыми-педагогикалық мұралардың бірегейі. Араға ғасыр салып қайтадан ортамызға оралған, төлтума анатомия ғылымымыздың бастау көзінде тұрған, әлі де өзіндік ғылыми және танымдық мән мағынасын жоймаған бұл алғашқы қазақ оқулығы бүгінгі жоғары мемлекеттік мәртебеге ие тіліміздегі адамның тән тірлігіне қатысты пән сөздердің қалыптасу тарихын ғана көрсетіп қоймайды, сонымен бірге жаңа терминдердің пайда болуына да негіз болары сөзсіз.