Сөз менеджменті

Бұлғақ, Ж. Сөз менеджменті / Ж. Бұлғақ ; жоба жетекшісі Д. Шонбай. – Алматы : Самға, 2021. – 216 б.
Бұл кітабы – жаңа заманның сұранысына сай жарық көрген туынды. Халықтың психологиясын, ұлттық болмысын ескере отырып жазылған кітапта сөйлеу шеберлігін арттыратын бірнеше тәсіл көрсетілген. Әртүрлі мамандық өкілдері кітапта көрсетілген тәсілдерді қолдану арқылы ойын орнықты, сөзін көркем жеткізе алатын деңгейге қадам жасайды.