Жер тағдыры-ел тағдыры.

Жер тағдыры-ел тағдыры. Қазақ Республикасының тұңғыш жер заңы / Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті [и др.] ; құраст. С. Аққұлы. – Нұр-Сұлтан : “Алашорда” Қоғамдық қоры, 2021. – 528 б.
Бұл жинақ ХІХ ғ. 60-70-інші жылдары көрші Ресей империясының отарлық бұғауына тап болған қазақ халқының ата бабасынан қалған Ұлы дала жерін қайтару жолында суға да, отқа түскен ұлт қайраткерлерінің ХХ ғ. басындағы патшалық кезең мен Кеңес өкіметі тұсында қазақ және орыс тілдерінде жазып қалдырған іргелі шығармаларын, зерттеулерін, мақалаларын, бағдарламаларын, сондай ақ 1923 жылы қабылдаған тұңғыш Жер туралы заңын және т. б. құнды дүниені қамтиды. Кітапта Ә. Бөкейхан, Т. Шонанұлы, М. Есболұлы мұралары және жер мәселесі қарастырылған “Қарқаралы құзырхаты”, “Қазақ Елінің Уставы”, “Алаш” партиясы бағдарламасының жобасы сынды тарихи құжаттардың үзінділері беріледі. Жинақ қалың оқырманға, гуманитарлық ғылымдар және заңқұқық саласының мамандары мен жас зерттеушілерге арналған.