Өмірі мен ортасы

Әбіш Кекілбаев. Өмірі мен ортасы: энциклопедия / жауапты ред. Ғ. Әнес. – Алматы : Қазақ кітабы, 2021. – 800 б.
Қолдарыңыздағы кітапта тарлан тұлға, дарабоз дарынның ғұмыр жолы мен оның айналасын қаумалаған өзге де қазақ руханиятының шоқ жұлдыздары – “алпысыншы жылдықтар” хақында келелі әңгіме қозғалып, замануи талдау жасалады