Сабыр, М. Б.

Сабыр, М. Б. Көне қыпшақ тілі мен қазақ тілінің фоно-морфо-семантикалық сабақтастығы / М. Б. Сабыр ; жалпы редакциясын басқарған Б. Сағындықұлы ; пікір жазғандар: М. Ескеева, Ғ. Хасанов. – Алматы : Liber, 2021. – 464 б.
Бұл ғылыми еңбекте ХІІІ-ХІҮ ғасырларда, Алтын Орда дәуірінде жазылған жазба ескерткіштер тілі көне қыпшақ тілі ретінде кешенді қарастырлып, қазақ тілімен сабақстастығы жан-жақты зерттелген. Зерттеу еңбек жоғары орындары филолгия факультете стундеттеріне, сондай-ақ ізденушілер мен магистранттарға, доктаранттарға, жалпы тіл тарихына қызығатын ғылыми көпшілік қауымға арналған.