С.Сейітовтың естелігі берілген // Есімде қанды майдан жорықтар. – Алматы, 1968. – Б.101-111

Сәрсенбаев Ә. Октябрьдің құрдасы: Сағынғали Сейітов шығармашылығы жайында // Ұстаздар мен тұстастар: әдебиет туралы ойлар, толғаныстар мен естеліктер. – Алматы, 1985. – Б. 224 – 226.

Ерғали Х. Қажырлы қаламгер: ақын С. Сейiтов туралы эссе // Ерғалиев Х. Өмiр өрнегi: эссе, очерк публицистика. – Алматы, 1986. – Б. 75 – 79.

Толғырақ

Бекхожин Қ. Уақытпен үнi ұласқан: ақын С. Сейiтов туралы // Бекхожин Қ. Өлең өткелдерi: әдебиет хақындағы ойлар,толғаныстар мен естелiктер. – Алматы, 1986. – Б.  258 – 260.

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Советтік Қазақстан жазушылары. – Алматы, 1987. – Б.556. 

Толғырақ

Сейітов Сағынғали Сейітұлы: өмірдерек // Оразаев Ф. Қазақ әдебиетін зерттеушілер: өмірбаяндық-библиографиялық анықтамалық. – Алматы, 1991. – Б. 218 – 219.

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек, өлеңі // Екімыңжылдық дала жыры / бас ред. Ә.Нысанбаев.  – Алматы: «Қазақ энциклопедиясы», 2000. – Б. 409 – 410.

Толғырақ

Бисенғалиев С. Ақын аға Сағынғалиға: өлең // Дос тілегі. – Орал, 2002. – Б.7.

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр: анықтамалық.-Алматы, 2004. – Б. 279 – 280.

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Қазақ әдебиеті: энциклопедиялық анықтамалық. – Алматы, 2005. – Б. 471 – 471.

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Қазақстан: Ұлттық энциклопедия. – Алматы, 2005. – Б.639.

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Ақжайық ауданы:тарихи-танымдық анықтамалық. – Орал, 2006. – Б.133.

Толғырақ

Қаламда қара нардай қажымаған..: Сағынғали Сейітов. – Орал: Постмэн, 2007. – 19 б.

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Қазақстан жазушылары: анықтамалық. – Алматы, 2009. –Б. 356 – 357

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Батыс Қазақстан облысы: энциклопедия. – Алматы, 2010. – Б. 466.

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірі мен шығармашылығы // Майдангер қаламгерлер: анықтамалық. – Алматы, 2010. – Б.113 – 117.

Сейітов Сағынғали: өмірі мен шығармашылығы // Қазақ көркем сөзінің шеберлері.-Қарағанды, 2010. – Б. 260 – 264.

2010. БҚО энциклопедиясы-Алматы, 2010

Толғырақ

 

Орал, Жеңімпаздар-Победители

Толғырақ

Сейітов Сағынғали: өмірдерек // Қазақстанның көркем әдебиеті: библиографиялық көрсеткіш / КР Ұлттық кітапханасы; құраст. М.Әбілова; ред.: Ғ.Тәжімбай, Ә.Сәйдембаева. –Алматы: ИП «ПиК» Сартбаева Л.Б., 2012. – 3 кітап. – Б. 165 – 173.

Әдiлханова Ж.С. XX ғ. 60-90 жылдарындағы әдебиеттану: С. Сейiтов зерттеулерi: монография / Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық ун-тi.- Алматы: Қазақ университетi, 2014. – Б. 162.

Сағынғали Сейітов (1917-2007) // Жыр маржаны: он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. – Алматы, 2014. – Т.3. –  Б. 301 – 308.