1957

Сейітов С. Қырық жылда: әдеби очерк. – Алматы: Көркем әдебиет, 1957. – 290 б.

Толығырақ

1958

Сейітов С. Ақын сапары: сын-биографиялық очерк. – Алматы, 1958. – 75 б.

Толығырақ
PDF

1962

Сейітов С. Жылдар жотасынан: публицистикалық мақалалар мен очерктер. – Алматы: Қазмембас, 1962. –100 б.

Толығырақ
PDF

1963

Сейтов С. Өрден өрге: өлеңдер. – Алматы, Қазмемкөркемәдеббас, 1963. – 96 б.

1965

Сейітов С. Әдебиеттер достығы: мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1965. – 272 б.

Толығырақ
PDF

1966

Сейітов С. Қазақ поэзиясындағы Маяковский дәстүрі. – Алматы: Ғылым, 1966. – 171 б.

Толығырақ
PDF

1967

Сейітов С. Жаңғырық: таңдамалы. – Алматы: Жазушы, 1967. – 296 б.

Толығырақ
PDF

1969

Сейітов С. Өмір өрнектері: әдеби-сын мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1969. – 313 б.

1970

Сейітов С. Сөз сұрайды солдаттар: өлеңдер. – Алматы: Қазақстан, 1970. – 172 б.

Толығырақ
PDF

1971

Сейітов С. Сенем саған: өлеңдер.-Алматы: Жазушы, 1971. – 75 б. →

Толығырақ
PDF

1975

Сейітов С. Тоғысқан толқындар: зерттеулер. мақалалар.- Алматы: Жазушы, 1975. – 204 б.

Толығырақ
PDF

1976

Сейітов С. Алуан-алуан: өлеңдер. – Алматы, 1976. – 96 б.

1977

Сейітов С. Жолдас уақыт: таңдамалы өлеңдер. –Алматы: Жазушы, 1977. – 407 б.

Толығырақ
PDF

1979

Сейітов С. Туысқандық туғызған: зерттеулер мен  мақалалар. – Алматы: Жазушы, 1979. – 304 б. 

Толығырақ
PDF

1980

Сейітов С. Төлтума: өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1980. -143 б.

Толығырақ
PDF

1984

Сейітов С. Өлең өлкесінде: мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1984. – 248 б.

Толығырақ
PDF

1985

Сейітов С. Пушкин лирикасын қазақ тіліне аудару дәстүрі. – Алматы: Ғылым,1985. – 169 б.

Толығырақ
PDF

1987

Сейітов С. Зерде: өлеңдер. – Алматы, 1987. – 120 б.

1988

Сейітов С. Сәулет: өлеңдер. – Алматы: Жазушы, 1988. – 208 б.

Толығырақ
PDF

1994

Сейітов С. Серпер: жаңа өлендер. – Алматы: Шабыт, 1994. – 256 б.

Толығырақ
PDF

1997

Сейітов С. Сеңгір: таңдамалы. – Алматы: Білім, 1997. – 208 б.

Толығырақ
PDF

2001

Сейітов С. Самғау: таңдамалы. – Алматы: Ғылым, 2001. – 488 б.

Толығырақ
PDF

2005

Сейітов С. Майдангер көзімен. – Алматы: Санат, 2005. – 208 б.

Толығырақ
PDF

2007

Сейітов С.   Шығармалары. – Алматы: Ана тілі, 2007. – Т.1. – 304 б.

Толығырақ
PDF

Сейітов С. Ой керуені. – Алматы: Кітап баспасы, 2007.- Т.1. – 320 б.

Толығырақ
PDF

2010

Сейітов С. Қазақ-түрікмен әдебиетінің байланысы. – Алматы, 2010. – 188 б.

Толығырақ
PDF

2011

Сейітов С. Жүректен жеткен жырлар. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011. – 396 б.

2018
Сейітов С. Таңдамалы : / С. Сейітов ; ред. Ә. Оспан. – Алматы : Қаламгер, 2018. – 380 б.

Толығырақ
PDF